KALİTE POLİTİKASI

POLİTİKAMIZ

Kavas Gaz olarak amacımız; kanuni mevzuat hükümleri ve müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda ürünler üreterek, müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu bakış açısıyla yaptığımız hizmetlerimizin kalitesini garanti altına alarak, çevreye saygılı faaliyetlerde bulunmak ve çalışanlarımıza önem vermek en temel değerlerimizdendir.

Hedeflerine ulaşmak için, Kavas Gaz çalışanları sürekli iyileştirme projesinin ayrılmaz bir parçası olarak, takım çalışmasını esas alıp iş ve iş bilincini geliştirirler.

Yüksek kalite seviyesini garanti altına almak için tedarikçilerinin de şirket sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindedir.

Kavas Gaz yasal düzenlemeler ve müşteri şartlarına uyarak kalitesini daha ileri taşımayı, kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve sürekli gelişmesini taahhüt eder.

ŞİRKET POLİTİKAMIZ

1. Şirket hedefleri ve stratejileri doğrultusunda kalite politikası faaliyetlerine daima uymak
2. Kaliteli ilkelerine, yasal şartlara ve müşteri beklentilerine uygun geniş yelpazede Şirket kalitesini başarıyla sağlamak için şirket performansında taleplere ve hedeflere yönelik sürekli iyileştirme yapmak temel bir esastır.
3. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet kalitesini sağlamak.
4. Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek, kendini sürekli güncelleyen, geliştiren hep daha iyiye ulaşmayı hedef edinen bir firma olmak.
5. Müşterilerin çalışmaktan memnun olduğu, çalışanların çalışmaktan gurur duyduğu bir firma olmak.
6. Yasal gerekliliklere uygun çevre ve insan sağlını göz ardı etmeyen hizmet süreçlerimizi gerçekleştirmek.
7. Firmalarla olan ilişkilerde minimum maliyetlerle mükemmeliyet arayışı ve müşteri –tedarikçi mantığını karşılıklı işlevsel ilişkilerle genişleterek tüm çalışanlarına kendi çalışmalarının ve hatalarının son kullanıcı üzerindeki etkilerinin bilicine varmasını sağlamak. Çalışanlarımızın ve tedarikçilerin çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek.
8. Gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı olarak çevre kirliliğine sebep olan etkileri azaltmak, mümkünse ortadan kaldırmak. / Riskleri azaltarak çalışma ortamını daha güvenli kılarak çevre kazalarını, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek.
9. Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ve yürürlükte yer alan tüm yasalara, kanuni yükümlülüklere uymayı taahhüt eder.
10. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak.

SIRA NO AMAÇ HEDEF TERMİN TARİHİ GERÇEKLEŞME TARİHİ KAYNAK POLİTİKA
1 Tüm çalışanlara çevre yönetim sistemi eğitiminin verilmesi 2 Saat/Adam/Yıl 2017 ENTEGRE EL KİTABI Personelin sürekli eğitimi
2 Firma genelinde su tüketimini azaltmak Dönem başına kullanımı %1 azaltmak 2017 ENTEGRE EL KİTABI Doğal kaynak tüketimini azaltmak
3 Firma genelinde elektrik tüketimini azaltmak Dönem başına kullanımı %1 azaltmak 2017 ENTEGRE EL KİTABI Doğal kaynak tüketimini azaltmak
4 Firma genelinde motorin tüketimini azaltmak Dönem başına kullanımı %1 azaltmak 2017 ENTEGRE EL KİTABI Doğal kaynak tüketimini azaltmak
5 Firma genelinde atıkların ayrı toplanması Tüm atıklar için özelliklerine uygun kutular konulması 2017 ENTEGRE EL KİTABI Kirliliğin önlenmesi
6 Politikamızı web sitemizde yayımlamak Politikanın web sitesinde yayımlanması 2017 ENTEGRE EL KİTABI Çevre bilinçlendirme
7 Yangın, İlk yardım, kurtarma eğitimlerinin alınmasını ve tatbikatların yapılması Eğitimlerin alınması ve tatbikatların yapılması 2017 ENTEGRE EL KİTABI Acil durumlarda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirleri almak, personelin sürekli eğitimi
8 İç tetkik eğitimine katılım 2 Kişiye eğitim aldırılması 2017 ENTEGRE EL KİTABI Eğitimin sürekliliği
GENEL MÜDÜR